Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Świetlica

Godziny pracy świetlicy szkolnej

Poniedziałek 7 - 17
Wtorek 7 - 17
Środa 7 - 17
Czwartek 7 - 17
Piątek 7 - 17

 Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2018/2019

Zajęcia sportowe w ramach świetlicy szkolnej prowadzone są na sali gimnastycznej, szkolnym boisku oraz placu zabaw.

W zajęciach plastyczno – technicznych wykorzystywane są liczne metody i formy pracy oraz różne techniki plastyczne.

Stałym punktem zajęć świetlicowych jest odrabianie z dziećmi  prac domowych oraz praca dydaktyczna z uczniem wymagającym wsparcia.