Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Każdy z nas jest PODRÓŻNIKIEM - Konkurs

Zabytki kultury to to wytwory rąk ludzkich posiadające wartości historyczne, artystyczne lub naukowe. W naszym kraju można spotkać wiele takich pamiątek przeszłości. Są nimi np. kościoły, pałace, zamki, osady, zabytki techniki, założenia urbanistyczne (np. stare miasta).

Wasze zadanie polega na stworzeniu planszy informacyjnej zachęcającej do obejrzenia, odwiedzenia, zapoznania się z historią dowolnego zabytku kultury znajdującego się w Polsce. Może to być zabytek, który znacie, widzieliście lub taki który dopiero pragniecie odwiedzić.

Dane techniczne pracy:
Format pracy: A3
Technika: rysunek, malarstwo, fotografia, techniki mieszane
Treść: Praca powinna zawierać 5-10 zdań z informacjami o zabytku, zdania powinny być napisane odręcznie. Praca powinna zawierać ilustracje (patrz punkt Technika).

Pamiętaj o podaniu źródeł informacji.

Uczniowie którzy wezmą udział w konkursie dostaną ocenę dodatkową
z przyrody, geografii lub plastyki (do wyboru).

Prace oddajemy do 15 grudnia 2018 r, do p. Justyny Martynowskiej.

Po ocenę dodatkową zgłaszacie się do wybranego nauczyciela przed oddaniem pracy. W chwili zgłoszenia się do nauczyciela po ocenę dodatkową uczeń musi mieć planszę informacyjną przy sobie.