Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 122 

ul. Jesionowa 38
91 - 363 Łódź

tel. / faks: 42-658-91-61
email: sekretariatsp122@o2.pl

Kontakt do osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych : tel. 723 737 507 , e-mail joanna.metelska@bhp-met.com