Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 122 

ul. Jesionowa 38
91 - 363 Łódź

tel. / faks: 42-658-91-61
email: sekretariatsp122@o2.pl

Kontakt do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji: tel. 42 658 91 61, e-mail:  sekretariat@sp122.elodz.edu.pl