Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Pielęgniarka

Pielęgniarka: Anna Marciniak

poniedziałek 8:00 -15:30
wtorek 11:00 - 15:30
środa 8:00 -15:30
czwartek 11:00 - 15:30
piątek 8:00 -15:30

Gabinet profilaktyki zdrowotnej
Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.


Pielęgniarka szkolna planuje i realizuje opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły.
Świadczenia pielęgniarki obejmują:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych w klasach I, III i V
    kierowanie postępowaniem poprzesiewowych oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów
    czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi
    sprawowanie czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością
    udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadkach nagłych zachorowań, urazach i zatruciach
    doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole
    prowadzenie edukacji zdrowotnej
    przeprowadzanie grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku
    prowadzenie dokumentacji zdrowotnej uczniów, oraz dokumentacji gabinetu medycznego
    kwalifikowanie do zajęć wychowania fizycznego

Profilaktyka wad postawy

Uczniowie klas I - III będą uczestniczyć w realizacji programu "Badań dzieci z klas I - III publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczeń rehabilitacyjno - korekcyjnych stwierdzonych wad postawy" finansowanym przez Urząd Miasta Łodzi.
Badania ortopedyczne uczniów będą wykonywane przez lekarza ortopedę w dniach 10 października 2016 r. i 17 października 2016 r. po otrzymaniu pisemnej zgody od rodziców.
Każde zbadane dziecko otrzyma pisemną informację z wynikiem badań i zaleceniami. Dzieci ze stwierdzonymi w wyniku badań lekarza ortopedy wadami postawy wezmą udział w grupowych zajęciach rehabilitacyjno -korekcyjnych, prowadzonych przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę.
Po zakończonym cyklu zajęć każde dziecko będzie ponownie zbadane przez lekarza ortopedę.