Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Pedagog

Pedagog: Danuta Strzemecka

Poniedziałek 9 - 13 Konsultacje dla nauczycieli 
Wtorek 13  -17 Konsultacje dla rodziców
Środa 8 - 13 Wyjścia
Czwartek 10 - 14 Konsultacje z psychologiem z PPP
Piątek 8 - 11 Sprawy różne

Procedura pomocy psychologiczno - pedagogicznej