Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

Pedagog

Pedagog: Danuta Strzemecka

Poniedziałek  9:00 - 14:00 Konsultacje dla nauczycieli 
Wtorek 12:00 - 17:00  Konsultacje dla rodziców
Środa 8:00 - 13:00  Wyjścia
Czwartek 10:00 - 14:00  Konsultacje z psychologiem z PPP
Piątek 8:00 - 11:00  Sprawy różne

Program wychowawczo - profilaktyczny